AKADEMIA LIDERA

Akademia Lidera to cykl szkoleń mający na celu wykształcenie liderów, inicjujących wspólnie z różnymi środowiskami projekty lokalne. Poprzez udział w zajęciach kursant zostanie wyposażony w wiedzę dotyczącą m.in.: zasad realizowania projektów, metodologii zarządzania nimi, dostępnych źródeł finansowania działań lokalnych; rozwiną się także jego umiejętności w zakresie: budowania zespołu, praktycznego zarządzania projektami, pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych na realizację działań lokalnych.

Cykl zajęć Akademii Lidera obejmuje szkolenie wyjazdowe, warsztaty stacjonarne, a także indywidualny coaching/mentoring.