Jak zacząć działać w III sektorze?

  • Warsztaty: Jak zacząć działać w III sektorze? (20 godz.)

W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami o funkcjonowaniu organizacji pozarządowych. Dowiedzą się między innymi: Co to NGO? jak można rozpocząć działalność w III sektorze? Poznają różnicę między Stowarzyszeniem a Fundacją? Dowiedzą się czym jest statut, i jak go napisać. Wyjaśnione zostaną im podobieństwa, różnice, kwestie rejestracyjne i formalne. Omówiona zostanie rola wolontariuszy w organizacji oraz cele organizacji i obszary działania.

Zajęcia skierowane są dla osób planujących założenie organizacji oraz zaangażowane w III sektorze.