Motywacja wolontariuszy: zrozumienie siebie i innych

  • Warsztaty: Motywacja wolontariuszy: zrozumienie siebie i innych (20 godz.)

Wolontariat we wszystkich swoich postaciach jest przede wszystkim prawą serca i umysłu, które potrafią otwierać się na potrzeby innych ludzi, ofiarując im część swojego czasu, służąc sprawie postępu czy wykształcenia człowieka. Niosąc pomoc ludziom potrzebującym uczymy się pokory, zaangażowania, zdobywamy nieocenione doświadczenie w kontakcie z drugim człowiekiem. Uczestnicy warsztatów “Motywacja wolontariuszy: zrozumienie siebie i innych” dowiedzą się w jaki sposób budować atmosferę pracy i relacje z wolontariuszami. Dowiedzą się również jakie są czynniki wpływające na nastrój; jaki jest ich indywidualny dobowy rytm. Podczas szkoleń podjęte zostaną również kwestie: stresu i jego znaczenia w życiu człowieka; sposobu radzenia sobie ze stresem; stereotypów; zarządzania czasem; technik relaksacyjnych.