O NAS

Fundacja Rozwoju Świętochłowic koncentruje się na wszelkiego rodzaju działaniach wspomagających rozwój miasta oraz organizacji pozarządowych w nim działających.
Swojej aktywności nie ogranicza terytorialnie angażując się również w projekty regionalne i ponadlokalne realizowane na terenie innych województw – w ten sposób aktywnie przyczyniając się do promocji Świętochłowic w różnych miejscach kraju.

Fundacja swoją działalność koncentruje w trzech obszarach:

  1. Seniorzy.

Pierwszym obszarem działalności FRŚ są działania na rzecz aktywizacji społecznej Seniorów zainicjowane w 2009 roku projektem „Seniorzy XXI wieku – aktywni, nowocześni, zaangażowani” realizowanym dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Niezależnie od projektów prowadzone są bezpłatne konsultacje komputerowe i językowe dla Seniorów, przy FRŚ funkcjonuje także Teatr Seniorów XXI wieku.

  1. Młodzież.

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez Fundację w tym obszarze jest prowadzenie Programu Stypendialnego „TOP – Talenty, Odkrycia, Pomysły”, zainicjowanego w 2011 roku. Program jest autorskim dziełem Fundacji stworzonym dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkujących lub uczących się w Świętochłowicach. Realizacja programu stypendialnego jest możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania Fundacji im. Stefana Batorego w ramach Programu Równe Szanse oraz Miasta Świętochłowice (edycja I i II), a także dzięki wpłatom darczyńców prywatnych i przedsiębiorców.

  1. Współpraca międzynarodowa.

Trzecim kierunkiem działania Fundacji jest jej aktywność na płaszczyźnie międzynarodowej. Organizowane wizyty studyjne dla studentów i profesjonalistów z Europy Wschodniej promują region śląski, w tym Świętochłowice oraz dają możliwość wymiany doświadczeń i stanowią praktyczną lekcję z zakresu edukacji obywatelskiej i kulturowej dla polskich studentów zaangażowanych w realizację i przebieg wizyty.

Szczegółowe informacje o Fundacji znaleźć można na www.swietochlowice.org.pl