Partnerstwo: współpraca i możliwości rozwoju lokalnego

  • Warsztaty: Partnerstwo: współpraca i możliwości rozwoju lokalnego (20 godz.)

Partnerstwo pozostaje pewnego rodzaju fikcją, ponieważ często funkcjonuje jedynie na papierze. Dlatego warto zastanowić się nad wspólnymi działaniami, które – realizowane w autentycznie partnerski sposób – pozwolą lepiej i skutecznie zaspokajać różne potrzeby społeczne, na rzecz których te działania są podejmowane. W ramach warsztatów uczestnicy dowiedzą się o typach partnerstw, zasadach i warunkach ich zawiązywania. Głównym celem zajęć będzie zdefiniowanie cech udanego partnerstwa, oraz korzyści z niego płynących dla interesariuszy. Uczestnicy zapoznają się z prawnymi aspektami budowania partnerstwa międzysektorowego oraz zasadami współpracy organizacji pozarządowych z administracją samorządową.