Planowanie projektów

  • Warsztaty: Planowanie projektów (20 godz.)

Dobre zaplanowanie działań to droga do zrealizowania projektu zakończona sukcesem. Każdy projekt wymaga stworzenia planu. Uczestnicy podczas warsztatów nauczą się tzw. myślenia projektowego. Dowiedzą się w jaki sposób dokonać wyboru problemu i jego analizy. W trakcie szkoleń omówione zostaną zagadnienia takie jak: określanie celów, działania, rezultaty, odbiorcy, partnerzy, sposoby ewaluacji, konstruowanie budżetu. Uczestnicy zapoznają się również w jaki sposób pozyskać źródła dofinansowania projektów.