Podstawy rachunkowości dla organizacji pozarządowych

  • Warsztaty: Podstawy rachunkowości dla organizacji pozarządowych. (20 godz.)

Organizacja pozarządowa posiada obowiązek prowadzenia dokumentacji i sprawozdawczości ze swojej działalności. Przejrzystość finansowa to bardzo ważny element funkcjonowania organizacji. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się w jakim celu prowadzona jest rachunkowości w NGO, jakie są obowiązujące akty prawne i co z nich wynika. Poznają czym różni się działalność odpłatna pożytku publicznego od nieodpłatnej. Dowiedzą się co ma wspólnego NGO z działalnością gospodarczą. Zapoznają się z budową dokumentów księgowych, formą rozliczania przychodów i kosztów. Uczestnicy nauczą się w jaki sposób zawierać umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, jak obliczać i wypłacać należne świadczenia. Zostaną przygotowani do sprawnego rozliczania z ZUS i US. Na szkoleniach omówione zostaną również zobowiązania podatkowe organizacji.