WARSZTATY

Przygotowaliśmy dla Państwa szereg bezpłatnych warsztatów stacjonarnych w trzeciej edycji:

 1. Jak zacząć działać w III sektorze?
 2. Planowanie projektów.
 3. Podstawy rachunkowości dla organizacji pozarządowych.
 4. Źródła i metody pozyskiwania środków na działalność.
 5. Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowej.
 6. Partnerstwo: współpraca i możliwości rozwoju lokalnego.
 7. Motywacja wolontariuszy: zrozumienie siebie i innych.
 8. Wykorzystanie komputera w pracy NGO.
 9. NGO w świecie nowoczesnych technologii.
 10. Pozytywny wizerunek organizacji.
 11. Akademia Lidera

Informacje o tym, jak wziąć udział w zajęciach znajdą Państwo w zakładce zapisy