Wykorzystanie komputera w pracy NGO

  • Warsztat: Wykorzystanie komputera w pracy NGO (20 godz.)

Funkcjonowanie jakiejkolwiek organizacji bez komputera wydaje się dziś niemożliwe. Komputer nie musi być traktowany tylko jako narzędzie do pisania dokumentów i sprawdzania poczty, ale daje również szereg dodatkowych możliwości. Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się praktycznego korzystania z narzędzi pakietu Windows i MS OFFICE.  Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w sieci i netykiety. W trakcie szkoleń podjęte zostaną kwestie zakupów on-line dla potrzeb NGO (formy płatności, rodzaje sklepów, odbiór). Kursanci poznają techniki tworzenia infografik (za pomocą narzędzi online) oraz projektowania.  Nauczą się również korzystania z dysków wirtualnych i ich praktycznego zastosowania (Dropbox, Google Dysk, OneDrive). Uczestnik dowie się używać narzędzi Google (np. terminarza, książek, tłumacza) oraz w jaki sposób korzystać z portali, pozyskiwać informacje i akty prawne.