Źródła i metody pozyskiwania środków na działalność

  • Warsztaty: Źródła i metody pozyskiwania środków na działalność (20 godz.)

Sprawne funkcjonowanie organizacji pozarządowej łączy się z pozyskiwaniem środków. Uczestnicy wprowadzeni zostaną w temat fundraisingu. Podczas szkoleń poznają kim jest fundraiser i na czym polega jego praca. Omówione zostaną kwestie zarządzania fundraisingiem, elementy o których należy pamiętać na początku planowania akcji i kampanii pozyskiwania środków. Uczestnicy opanują podstawy sponsoringu. Dowiedzą się kim jest sponsor, jak przekonać go do wsparcia naszego projektu. Zapoznają się z zasadami sponsoringu; umową sponsorską; ofertą sponsoringu. Przygotowani zostaną do rozmowy ze sponsorem. Nauczą się jak mówić o swoich projektach w interesujący i spójny sposób. Zdobędą nowe kompetencje i umiejętności.